13 juli 2011

Verhalende nieuwsberichten worden beter gewaardeerd dan statistische (pre-master scriptie)

Statistiek kan veel toevoegen aan een nieuwsbericht, maar is  vaak nietszeggend als de context ontbreekt. ‘Het aantal overvallen is dit jaar gedaald’ is een bericht dat op NU.nl verscheen, maar ook veel overgenomen werd door andere media. Er zijn zoveel vragen bij deze kop te bedenken, dat het heel opmerkelijk is dat de kop door serieuze media wordt overgenomen. Om mijn pre-master jaar aan de Vrije Universiteit, richting Communicatiewetenschap, af te ronden schreef ik in 2011 mijn thesis onder leiding van Mark Bos en rondde mijn pre-master jaar af met een acht. 

Het hele jaar was ik redelijk eenvoudig doorgekomen en alleen mijn thesis scheidde mij nog van toelating tot de master Corporate communicatie en nieuwe media. Terwijl mijn stage bij Social Embassy al was begonnen, deed ik onderzoek naar statistiek in nieuwsberichten. Dit onderwerp boeit mij al jaren en nu kreeg ik de opdracht om dieper in dit onderwerp te duiden. De inspiratiebron van Mark Bos was Hans van Manen die een column in de Volkskrant heeft en vaak schrijft over foutieve informatie in een nieuwsbericht.

Verhalend vs. statistisch nieuwsbericht

Wat vinden lezers ervan als er statistische informatie in een krantartikel staat? Vinden ze dit interessanter om te lezen dan een artikel dat in verhaalvorm is geschreven? En herkennen lezers rekenfouten als deze in het bericht staan?

Uit de resultaten bleek dat nieuwsberichten met verhalende informatie beter gewaardeerd werden dan statistische. Vooral vrouwen bleken verhalende berichten significant beter te waarderen dan mannen. Daarnaast heeft betrokkenheid bij een onderwerp een sterk effect op nieuwswaardering. Er is geen verband gevonden tussen kennis van wetenschappelijk onderzoek en nieuwswaardering.

Lees het volledige onderzoek in mijn pre-masterthesis:

Pre-masterscriptie Thesis Jaap Van Zessen: Is kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden van invloed o…