13 maart 2024

Vijf belangrijke conclusies over lokale journalistiek in Europa

Deze week werd een onderzoek naar de staat van lokale journalistiek in 27 Europese landen gepresenteerd. Er is daarbij verder gekeken dan alleen hoeveel media er zijn. Ook naar bereik, professionalisering, onafhankelijkheid van overheid en commercie, veiligheid lokale journalisten en inclusiviteit is gekeken. Het is gebaseerd op documentenanalyse aangevuld met interviews. Namens Nederland werkt Yael de Haan mee aan dit onderzoek met de mooie titel: ‘Nieuwswoestijnen in Europa blootleggen.’

De vijf belangrijke conclusies over lokale journalistiek in Europa:

  • In niet stedelijke gebieden wordt het aanbod van lokaal nieuws steeds problematischer. Dat heeft onder andere met de afname van distributiepunten te maken. Daarnaast worden lokale redacties steeds verder gecentraliseerd
  • De meeste lokale journalistieke organisaties worstelen met financiën. Dat heeft te maken met afnemende advertentie-inkomsten en afhankelijkheid van overheidssubsidies.
  • Lokale journalisten hebben in toenemende mate te maken met online laster.
  • Best practices zitten voornamelijk op activiteiten om de interactie met het publiek te vergroten.
  • Lokale nieuwsorganisaties richten zich amper op minderheden en gemarginaliseerde groepen.

Online medialandschap van Nederland

Doordat ik iedere week terugblik op de nieuwsbrief van een jaar geleden, had ik contact met Yael de Haan en wees ze me op het Europese onderzoek. De onderstaande kaart van het Nederlandse online medialandschap heeft me het afgelopen jaar vaak geholpen en is ook gemaakt door Yael en Rijk van den Broek. Omdat nieuws vaak lokaal of regionaal begint, wilde ik alle media monitoren en dan helpt dit overzicht om te zien welke nieuwssites er in een gemeente zijn. Ook helpt het organisaties om berichten bij de media onder de aandacht te brengen.

Mijn boodschap is vaak dat als je nieuws hebt wat niet direct het NOS-journaal zal halen, je beter kunt beginnen bij lokale en regionale media. Als het daar boven het digitale maaiveld uitkomt, wordt het door de landelijke media (vooral dankzij data) gespot en wordt het alsnog opgepikt. Over de werkwijze hiervan en de invloed die je hier als media, bedrijf of organisatie zelf op hebt, geef ik tegenwoordig ook veel trainingen.

Stuur me vooral een mail als je hier meer over wilt weten.

Dit artikel verscheen eerder in mijn nieuwsbrief #59. Ook gratis ontvangen? Schrijf je hier in!